Công Cụ cho Cộng Đồng


Trung Tâm Nghiên Cứu và Tài Liệu Bệnh Tự Kỷ Texas (Texas Autism Research and Resource Center-TARRC) mong muốn giúp các vị lãnh đạo cộng đồng để có thể đáp ứng được nhu cầu của người dân Texas về chứng rối loạn tự kỷ và liên hợp hoàn toàn việc này vào đời sống cộng đồng. Các công cụ sau đây sẵn có để cộng đồng sử dụng miễn phí.

Dành Cho Những Người Hưởng Ứng Đầu Tiên

Chương Trình Hướng dẫn để Nhận Biết và Đối Phó với Chứng Rối Loạn Tự Kỷ Dành Cho Những Người Hưởng Ứng Đầu Tiên

Trung Tâm Nghiên Cứu và Nguồn Trợ Giúp Người Mắc Bệnh Tự Kỷ Texas cung cấp chương trình huấn luyện trực tuyến về cách nhận biết và tiếp ứng đối với người mắc chứng rối loạn tự kỷ (ASD) cho các nhân viên tiếp ứng tuyến đầu, trong đó bao gồm cảnh sát, cứu hỏa, và dịch vụ cấp cứu y tế (EMT). Các nhân viên tiếp ứng tuyến đầu được huấn luyện để đáp ứng hiệu quả các nhu cầu về hành vi và giao tiếp riêng biệt của những người mắc bệnh tự kỷ (ASD) trong các hoạt động tiếp xúc hàng ngày và những tình huống khẩn cấp. Đây là chương trình huấn luyện miễn phí dành cho các nhân viên tiếp ứng tuyến đầu.

Để truy cập chương trình huấn luyện này, bấm vào đây.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần giúp đỡ, vui lòng liên lạc với TARRC tại AutismServices@dars.state.tx.us hoặc tại số điện thoại (512) 776-3040.

Thẩm Định Cộng Đồng

Ban Thẩm Định Cộng Đồng và Kế Hoạch Công Cụ (CAPT)

Ban Thẩm Định Cộng Đồng và Kế Hoạch Công Cụ (CAPT) đã được thực hiện để giúp các vị lãnh đạo cộng đồng thẩm định và, nếu cần thiết, lập kế hoạch để cải tiến cách thức cộng đồng của họ chào đón và giúp đỡ những người dân Texas với chứng rối loạn tự kỷ (ASD) và các khuyết tật khác, cũng như nhận định làm thế nào để những người đó có thể đóng góp cho cộng đồng của họ.

Mục tiêu chính của CAPT là tạo một cơ cấu tổ chức kế hoạch cho cộng đồng để bảo đảm rằng họ mang đến những dịch vụ và hỗ trợ có hiệu quả và đầy đủ cho những người bị ASD và gia đình của họ.

CAPT cung cấp một phương pháp quy hoạch không giới hạn để khuyến khích người sử dụng cùng khai triển một viễn cảnh chung cho tương lai, trong đó kết hợp nhiều quan điểm của các bên liên quan trong cộng đồng, và hỗ trợ cho một kế hoạch hành động có ý nghĩa.

Sử dụng CAPT sẽ không tốn một khoản lệ phí nào cả.

Các vị lãnh đạo cộng đồng có thắc mắc liên quan đến CAPT có thể liên lạc TARRC qua email AutismServices@dars.state.tx.us hoặc gọi (512) 776-3040.

đầu trang


Đã Cập Nhật: April 19, 2017