Tham Gia vào Cuộc Nghiên Cứu


Cơ hội dành cho những người có Chứng Rối Loạn Tự Kỷ (ADS) và gia đình của họ có thể góp phần vào cuộc nghiên cứu ASD, bằng cách tham gia vào việc thử nghiệm bệnh học hoặc ghi danh vào một công trình nghiên cứu. Dựa theo Autism Speaks, một tổ chức khoa học hàng đầu và vận động tích cực cho bệnh tự kỷ, "Gần 90 phần trăm trẻ em bị ung thư ghi danh vào các thử nghiệm bệnh học, ngược lại chỉ có 5 phần trăm trẻ em ASD ghi danh."

Sau đây là những cơ hội để tham gia vào nghiên cứu:

Dự Án 1


Interactive Autism Network

Tên Dự Án: Interactive Autism Network (Mạng lưới Tự Kỷ Tương Tác)

Mục Đích Dự Án: Mạng lưới Tư kỷ Tương tác ( Interactive Autism Network -IAN) là một Chương trình trực tuyến sáng tạo được thực hiện để đẩy nhanh mức độ tiến triển của việc nghiên cứu bệnh tự kỷ bằng cách cho phép các bậc cha mẹ báo cáo tin tức về chẩn đoán, hành vi, môi trường, dịch vụ nhận được, cũng như sự tiến triển của con em mình theo thời gian.

Ghi danh chấm dứt: Vẫn còn tiếp tục

Liên Lạc: Interactive Autism Network

Dự án 2


Tuyên bố về Mục tiêu Dự án: Mục đích của nghiên cứu này là để quan sát những người bị chứng rối loạn tự kỷ (Autism Spectrum Disorder -ASD), những người bị chứng rối loạn phát triển phối hợp (Developmental Coordination Disorder DCD), và những người phát triển bình thường để hiểu được kỹ năng tích hợp vận động thị giác khác nhau như thế nào trong hai nhóm người có đặc điểm phát triển vận động bất bình thường. Chúng tôi sẽ theo dõi những cá nhân này cách thức họ đứng, đi, và tương tác với một đồ vật, cũng như cách họ cử động mắt khi làm một số công việc trong môi trường ảo, với mục đích xác định dấu vết hành vi cảm giác và vận động có thể được sử dụng để chẩn đoán sớm chứng ASD và đẩy mạnh thực hiện các phương pháp điều trị cho cả ASD và DCD.

Ngày Hết Hạn Ghi Danh: Nghiên cứu này tiếp diễn vô thời hạn. Ghi danh vẫn còn tiếp tục.

Thông tin liên lạc cho các gia đình: Gabriela Sherrod, gabriela.sherrod@unthsc.edu, 817-735-2312

Dự án 3:


Tên Dự án: Hỗ trợ các Bà mẹ có Con mắc Chứng tự kỷ (Supporting Mothers of Children with Autism Study ) - Texas Christian University

Mục đích của Dự án: Mục đích của nghiên cứu này là để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của các bà mẹ nuôi con bị rối loạn phổ tự kỷ ở độ tuổi từ 4 đến 17. Những người tham gia sẽ trả lời một loạt bảng câu hỏi trực tuyến về bản thân quý vị và người con bị rối loạn phổ tự kỷ.của quý vị. Các bảng câu hỏi sẽ mất khoảng 30-45 phút để hoàn thành. Các bà mẹ có thể nhận được một thẻ quà tặng $10.

Thời gian Kết thúc Ghi danh: Đang thực hiện

Liên hệ: TCU Families, Autism and Child Emotion Studies, tcufaces@gmail.com hoặc (817) 257-4185.


Phủ nhận Trách Nhiệm

Ủy Ban Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (The Health and Human Services Commission) và Sở Phụ Trách Dịch Vụ Trợ Giúp và Phục Hồi Chức Năng (Department of Assistive and Rehabilitative Services – DARS) không chứng thực cơ hội tham gia nghiên cứu được liệt kê trong trang này và không thể chứng nhận giá trị của việc thực hiện nghiên cứu, các giao thức, hoặc sự phát hiện nào. Những người có ý muốn tham gia vào một cuộc nghiên cứu liệt kê ở trên nên liên lạc với nhà nghiên cứu chính để biết thêm chi tiết và quyết định sự lựa chọn căn cứ vào thông tin đó.

đầu trang


Đã Cập Nhật: April 18, 2017